Πληροφορίες

Συχνά, η εύρεση νόμιμου περιεχομένου, όπως μουσική και ταινίες στο διαδίκτυο δεν είναι τόσο απλή. Οι ιστοσελίδες που διαθέτουν παράνομα μουσική, ταινίες, σειρές, βιντεοπαιχνίδια ή εικόνες και έργα λόγου έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς με αποτέλεσμα ακόμα και χρήστες που θα ήθελαν να κάνουν νόμιμη χρήση των έργων, να καταφεύγουν σε αυτές, επειδή είναι πιο γνωστές. Το "enjoy legal" φιλοδοξεί να γίνει η διαδικτυακή πύλη που θα συγκεντρώνει τις νόμιμες πλατφόρμες διάθεσης περιεχομένου και θα κατευθύνει τους χρήστες προς αυτές.

Εδώ λοιπόν θα βρείτε συγκεντρωμένους ιστοτόπους από τους οποίους μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε τις αγαπημένες σας ταινίες, σειρές και τηλεοπτικές παραγωγές, να ακούσετε μουσική, να κατεβάσετε ή να παίξετε βιντεοπαιχνίδια, να κατεβάσετε εικόνες και βιβλία. Και θα το κάνετε νόμιμα, με απόλυτη ασφάλεια, σεβόμενοι παράλληλα το δικαίωμα των δημιουργών στο έργο τους, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη διατήρηση και ανάπτυξη του πολιτιστικού αγαθού.

Το "enjoy legal" δημιουργήθηκε και διαχειρίζεται από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου Agorateka που δημιούργησε το Γραφείο για τη Διανοητική Ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Η Agorateka είναι μία μια ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη που φιλοξενεί ιστότοπους αντίστοιχους με το "enjoy legal" από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατ’ αρχάς γιατί η πειρατεία είναι κλοπή. Οι δημιουργοί και όσοι εργάζονται για τη δημιουργία ενός έργου ζουν από αυτό και δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα που να δικαιολογεί τη χρήση του χωρίς να αποδίδεται η αμοιβή που έχουν ορίσει για το έργο τους. Είναι επομένως παράνομο να χρησιμοποιούμε τα έργα των δημιουργών χωρίς την άδειά τους και χωρίς να τους ανταμείβουμε για τη δουλειά τους.

Επιπλέον κάνοντας νόμιμη χρήση των έργων και αποδίδοντας τα χρήματα που αντιστοιχούν στους δημιουργούς και τους δικαιούχους των έργων, στηρίζουμε την πολιτιστική βιομηχανία με αποτέλεσμα τη διατήρηση θέσεων εργασίας και την απόδοση φόρων στο ελληνικό κράτος. Αντίθετα, η στήριξη των πειρατικών ιστοσελίδων αποφέρει έσοδα μόνο στους πειρατές, οι οποίοι πλουτίζουν εκμεταλλευόμενοι έργα που δεν τους ανήκουν.

Τέλος, είναι γνωστό ότι το να κατεβάζει κανείς ή να βλέπει περιεχόμενο από παράνομες ιστοσελίδες ενέχει κινδύνους για προσβολή από ιούς, καθώς αυτές οι ιστοσελίδες δεν παρέχουν καμία εγγύηση ασφάλειας στους χρήστες τους, ιδιαίτερα δε όταν αυτοί κατεβάζουν και αποθηκεύουν αρχεία στον τοπικό τους υπολογιστή.

Αυτός είναι ο σκοπός μας. Να συγκεντρώσουμε όλες τις πλατφόρμες που παρέχουν τα έργα νόμιμα, ώστε να γνωρίζουν οι χρήστες του "enjoy legal" ότι όλα τα έργα που διατίθενται στους ιστοτόπους που είναι καταχωρισμένοι εδώ, διατίθενται νόμιμα.

Ωστόσο, κι ενώ η ομάδα του "enjoy legal" έχει θεσπίσει κάποια αυστηρά και ασφαλή κριτήρια για την εισαγωγή μίας πλατφόρμας στις λίστες του, είναι πρακτικά αδύνατον να γίνεται δυναμικά έλεγχος όλων των έργων που φιλοξενούνται στις πλατφόρμες που προτείνει. Αποφασίσαμε λοιπόν στην προσπάθειά μας για την κατάρτιση μίας όσο το δυνατόν πιο έγκυρης λίστας να ζητήσουμε τη βοήθεια του κοινού: δημιουργήσαμε τη φόρμα καταγγελίας, με την οποία ένας χρήστης μπορεί να μας ενημερώσει όταν θεωρήσει ότι κάποια καταχώριση στο "enjoy legal" διαθέτει περιεχόμενο παράνομα. Σε αυτή την περίπτωση η ομάδα του "enjoy legal" θα εξετάζει την καταγγελία και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα προβαίνει στις δέουσες ενέργειες.

Το γεγονός ότι ένας ιστότοπος που διαθέτει περιεχόμενο, δεν περιλαμβάνεται στο "enjoy legal", δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο ιστότοπος είναι παράνομος. Ο ιστότοπος αυτός μπορεί να είναι ακόμα άγνωστος στο "enjoy legal", μπορεί να μην επιθυμεί να συμπεριληφθεί σε αυτό ή να έχει γίνει αίτημα για την καταχώρισή του και η διαδικασία καταχώρισης να μην έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Οι πλατφόρμες που προτείνει το "enjoy legal" μπορούν να περιέχουν περιεχόμενο επί πληρωμή, δωρεάν ή συνδυασμό και των δύο. Μόνη απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώριση μίας πλατφόρμας στο "enjoy legal" είναι να διαθέτει το περιεχόμενό της νόμιμα, ασχέτως αν αυτό είναι δωρεάν ή επί πληρωμή.

Γι’ αυτές τις περιπτώσεις δημιουργήσαμε τη φόρμα καταχώρισης ιστοτόπου. Ανεξάρτητα από το αν είσαι ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου ή απλός χρήστης, μπορείς να συμπληρώσεις τα στοιχεία της φόρμας ώστε να προτείνεις την εισαγωγή ενός ιστοτόπου στο "enjoy legal". Εμείς στη συνέχεια θα εξετάσουμε το αίτημα, και αν ο συγκεκριμένος ιστότοπος πληροί τα κριτήρια, θα καταχωριστεί στο "enjoy legal".

Γι’ αυτές τις περιπτώσεις δημιουργήσαμε τη φόρμα καταγγελίας ιστοτόπου. Ανεξάρτητα από το αν είσαι ή όχι δικαιούχος επί των έργων που θεωρείς ότι διατίθενται παράνομα, μπορείς να συμπληρώσεις τα στοιχεία της φόρμας ώστε να προτείνεις τη διαγραφή του συγκεκριμένου ιστοτόπου από το "enjoy legal". Εμείς στη συνέχεια θα εξετάσουμε το αίτημα, και αν ο συγκεκριμένος ιστότοπος όντως διαθέτει παράνομο περιεχόμενο θα αφαιρεθεί από το "enjoy legal".

Σκοπός του "enjoy legal" είναι να αποτελεί μία δυναμική πύλη. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες που προτείνονται μέσα από αυτό, θα εμπλουτίζονται και θα ανανεώνονται διαρκώς. Για να καταχωριστεί ένας ιστότοπος στο "enjoy legal" θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον όλες τις προϋποθέσεις που ακολουθούν:

 1. Απεύθυνση στο ελληνικό κοινό
  Θα πρέπει να απευθύνεται στο ελληνικό κοινό. Ασχέτως αν πρόκειται για ελληνική ή αλλοδαπή επιχείρηση, θα πρέπει το περιεχόμενο να είναι διαθέσιμο στους Έλληνες καταναλωτές. Η πρόσβαση στους ιστοτόπους (όχι στο περιεχόμενο) θα πρέπει να είναι ελεύθερη, χωρίς να απαιτείται διαδικασία εγγραφής.
 2. Νόμιμη διάθεση περιεχομένου
  Το περιεχόμενο θα πρέπει να διατίθεται μέσω του ιστοτόπου νόμιμα, ασχέτως αν η διάθεση γίνεται δωρεάν ή επί πληρωμή. Αυτό σημαίνει ότι οι πάροχοι περιεχομένου θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες από τους δικαιούχους για το σύνολο των έργων που διαθέτουν.
 3. Ασφαλείς πληρωμές
  Εφόσον πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές πληρωμές μέσα από ιστοτόπους που καταχωρίζονται στο "enjoy legal" θα πρέπει αυτές να είναι απόλυτα ασφαλείς. Οι πληρωμές θα πρέπει να πραγματοποιούνται είτε μέσω τραπεζικών συστημάτων πληρωμών ή μέσω γνωστών υπηρεσιών διαδικτυακών συναλλαγών.
 4. Γνωστή ταυτότητα ιδιοκτήτη υπηρεσίας
  Στους ιστοτόπους που φιλοξενούνται στο "enjoy legal" θα πρέπει να είναι γνωστή προς το κοινό η ταυτότητα του ιδιοκτήτη. Θα πρέπει επομένως να υπάρχει διακριτό όνομα της υπηρεσίας και να είναι διαθέσιμες μέσω του ιστοτόπου γενικές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του ιδιοκτήτη. Θα πρέπει μέσα από τον ιστότοπο να είναι διαθέσιμοι τρόποι επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη της υπηρεσίας. Δεν θα περιλαμβάνονται ιστότοποι των οποίων τα στοιχεία του ιδιοκτήτη είναι ανωνυμοποιημένα.

Το "enjoy legal" είναι μία εθνική πύλη που αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου Agorateka. Η Agorateka είναι η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγκεντρώνει όλες τις εθνικές πύλες από συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες, όπως και το "enjoy legal", προωθούν τη νόμιμη χρήση περιεχομένου στο διαδίκτυο. Η Agorateka δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Γραφείου για τη Διανοητική Ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).